All FAQs (Helpie FAQ)

Sample of All FAQs (Helpie FAQ)

Helpie FAQ

 • Hvordan påvirker NIS2-direktivet leverandørkæden inden for kritiske sektorer?

  NIS2 øger fokus på sikkerhed inden for leverandørkæden ved at kræve, at virksomheder sikrer, at deres leverandører også overholder strenge cybersikkerhedsstandarder. Dette inkluderer vurdering af risici i leverandørkæden og sikring af, at leverandører implementerer nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

 • Hvilke nye sektorer er inkluderet under NIS2 sammenlignet med det oprindelige NIS-direktiv?

  Ud over de oprindeligt dækkede sektorer udvider NIS2 sit omfang til at omfatte flere kritiske og vigtige sektorer som energi, transport, bank- og finansiel infrastruktur, sundhedssektoren og dele af den digitale infrastruktur, hvilket afspejler den stigende afhængighed af disse tjenester.

 • Hvordan vil NIS2-direktivet fremme internationalt samarbejde om cybersikkerhed?

  NIS2 styrker internationalt samarbejde ved at forbedre informationsdeling mellem medlemsstaterne og gennem etablering af fælles rammer for risikovurdering og håndtering af cybersikkerhedstrusler, hvilket bidrager til en mere koordineret tilgang til cybersikkerhed på tværs af grænser.

 • Hvordan vil virksomheder blive holdt ansvarlige under NIS2 for at sikre overholdelse?

  Virksomheder vil stå over for regelmæssige audits og vurderinger for at sikre overholdelse af NIS2-kravene. Manglende overholdelse kan medføre betydelige bøder og andre retlige konsekvenser, hvilket understreger vigtigheden af at opretholde høje standarder for cybersikkerhed.

 • Hvad indebærer de nye rapporteringskrav under NIS2 for virksomheder og hvordan adskiller de sig fra tidligere direktiver?

  NIS2 introducerer mere detaljerede og strømlinede rapporteringskrav for cybersikkerhedshændelser, inklusive klarere retningslinjer for, hvad der skal rapporteres, til hvem, og inden for hvilken tidsramme. Dette sigter mod at sikre hurtigere og mere effektiv håndtering af sikkerhedshændelser for at minimere skader.

 • Hvordan kan små og mellemstore virksomheder (SMV'er) navigere i kravene i NIS2, og findes der støtteordninger?

  Selvom NIS2 primært fokuserer på kritiske og vigtige tjenester, kan visse SMV’er falde ind under dets anvendelsesområde. Det anbefales, at SMV’er gennemgår direktivets krav og søger vejledning og støtte fra nationale cybersikkerhedsmyndigheder, som kan tilbyde ressourcer og rådgivning til at opfylde direktivets standarder.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mistænker, at jeg er blevet offer for phishing?

  Skift omgående adgangskoder, og kontakt din bank eller den relevante serviceudbyder. Overvej også at rapportere hændelsen til relevante myndigheder.

 • Toggle Hvordan kan jeg sikre, at mine ældre familiemedlemmer undgår phishing-forsøg?

  Uddannelse er nøglen. Forklar dem om phishing, og hvordan de kan identificere mistænkelige beskeder eller opkald.

 • Kan antivirus-software beskytte mod phishing-forsøg?

  Antivirus-software kan hjælpe med at beskytte mod nogle phishing-forsøg ved at blokere skadelige links og vedhæftede filer, men bevidsthed og forsigtighed er stadig afgørende.

 • Kan phishing-sider ligne ægte hjemmesider?

  Ja, mange phishing-websider er designet til nøjagtigt at efterligne legitime hjemmesider for at narre brugerne til at indtaste personlige oplysninger.

 • Er SMS-phishing lige så almindeligt som email-phishing?

  Ja, SMS-phishing (også kendt som smishing) bliver mere almindeligt og bruger ofte lokkemidler som falske konkurrencer eller trusler om kontospærring.

 • Hvordan kan jeg identificere en phishing-email fra en legitim e-mail?

  Kig efter stavefejl, ukendte afsenderadresser, og mistænkelige links eller vedhæftede filer. Legitime virksomheder vil sjældent bede om følsomme oplysninger via e-mail.